• עשרת העקרונות של מלחמת גוג ומגוג

  עשרת העקרונות של מלחמת גוג ומגוג

  מצינו בנביאים תיאור משותף של מלחמה קשה שתהיה בעתיד, בעידן הגאולה. מלחמה זו עתידה להיות מן הקשות שחוו ישראל לאורך ההיסטוריה; ישראל יהיו נתונים בצרה גדולה, אך לבסוף ה' ישמיד את אויביהם. הנביאים אשר התנבאו בהרחבה על מלחמה זו הם ארבעה: ישעיהו, יחזקאל, יואל וזכריה. [...]

 • מקורות על י"ג מידות שחובה להכיר

  מקורות על י"ג מידות שחובה להכיר

  השורש העליון של המידות השורש של מידות הרחמים מצוי עמוק עמוק בעולמות עליונים. במדרש פסיקתא רבתי (פיסקא טז - קרבני לחמי) מצויה אמירה מבהילה – יג' המידות כתובות כביכול על גבי השכינה: "אמר ר' סימון: י"ג מידות רחמים כתובים בהקב"ה. הדא הוא דכתיב [=זהו שכתוב]: 'ויעבר ה' על [...]

 • על איזו כפרה אנו מתפללים בי"ג מידות?

  על איזו כפרה אנו מתפללים בי"ג מידות?

  מה התחדש במעמד גילוי י"ג מידות? השאלה היסודית אותה נעמול לברר היא פשוטה ומתבקשת מאליה: מדוע בעצם 'נצרכות' י"ג מידות הרחמים. י"ג המידות נודעו למשה במעמד נשגב ביותר, בהיותו על הצור; היה זה אחד מגילויי השכינה הנשגבים ביותר שהיו בכל ההיסטוריה של עם [...]

בני ציון – בונים קומה בתנ"ך

'לכה דודי'
הספרים שלנו
טור לפרשה
השמעת?
טור להפטרה
ללמוד תנ"ך!
מאמרים מרכזיים
מאמר מומלץ

לקבלת הטורים בקביעות למייל, רשום שם וכתובת מייל

פרשת השבוע

פרשת ויגש

האם להשתקע במצרים? מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח אותם לבקש מיעקב לרדת למצרים. קצת לאחר מכן, כאשר פרעה שומע את [...]

הפטרת ויגש

האיחוד הניסי של יהודה ואפרים הגמרא במסכת בבא בתרא (יד) אומרת שספר יחזקאל - תחילתו חורבן וסופו נחמה. נקודת הפתיחה של ספר [...]

הספרים שלנו

חדש!!  'מכלל יופי' – מגילת קהלת

סדרת 'מכלל יופי'

שיר ציון – חוברת מאמרים בתנ"ך