• מיהו מנסח הנבואות?

    מיהו מנסח הנבואות?

    מיהו מנסח הנבואות – הקב"ה או הנביא? הנבואה היא תופעה פלאית – בה מגלה אדם בדיבור פיו את דברו ורצונו של מלך מלכי המלכים. דבר ה' 'נרקם' בשמים, בעולמות העליונים, ויורד אל ליבו ומוחו של הנביא. משם עובר הוא לעם ישראל באמצעות דיבורו [...]

'לכה דודי'
הספרים שלנו
טור לפרשה
השמעת?
טור להפטרה
ללמוד תנ"ך!
מאמרים מרכזיים
מאמר מומלץ

לקבלת הטורים בקביעות למייל, רשום שם וכתובת מייל

פרשת השבוע

פרשת יתרו

מחיי האבות אל חיי תורה לפני פרשת יתרו, עם ישראל כלל לא ציפה שיהיה מעמד כדוגמת הר סיני. ייעוד זה לא היה [...]

הפטרת יתרו

הפטרת פרשת יתרו – בין ישעיהו ליחזקאל בפרשת השבוע קוראים אנו על מתן תורה – ירידת דבר ה' מן השמים אל הארץ. [...]