ברוכים הבאים לאתר החדש של בני ציון

בונים קומה בתנ"ך

לקבלת הטורים בקביעות למייל, רשום שם וכתובת מייל

ביאור 'לכה דודי'
הספרים שלנו
טור לפרשה
השמעת?
טור להפטרה
ללמוד תנ"ך!

מאמרים אחרונים  – הרב יואב אוריאל

פרשת השבוע

פרשת מטות

מעלתו של שבט מנשה

לאחר שמשה מסכים לבקשת בני ראובן וגד לנחול בעבר הירדן המזרחי, הוא מצרף אליהם במפתיע חצי משבט מנשה. למרות שבני שבט מנשה לא בקשו מעצמם נחלה, משה רבנו החליט לצרפם. מה ראה משה לצרפם מיזמתו?

הרמב"ן מבאר שכנראה ראה משה שעבר הירדן גדולה מלהכיל את ראובן וגד ועל כן צירף שבט […]

הפטרת מטות

תפקידו של ירמיהו הנביא

הנושא המרכזי של פרק א בספר ירמיהו הוא מינוי ירמיהו לנביא אשר יזהיר מפני החורבן. הגדרת התפקיד הראשונית של ירמיהו היא קריאת אזהרה על החרבת ישראל ושאר האומות, מחמת חטאיהם. ההתרחשות בפרק מוצגת בחדות ובבירור: ה' ממנה את ירמיהו לנביא בגזירה, כאשר ירמיהו מצדו מסרב לכך, ואינו חפץ להיות נביא. על פי […]